Menu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

K Ρ Ε . Κ Α   Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.»

ΑΜΑΕ 10826/06/Β/86/02

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΕΡΝΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ. 25910/42406, FAX: 25910/41861

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό,   το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.» με την από 28/5/2010 απόφασή του, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
  2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009) και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης.
  4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας.
  5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την χρήση 2010.
  6. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
  7. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.
  8. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/1920.
  9. Κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας.
  10. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, μέσω του χειριστή τους, στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομισθούν οι αποδείξεις κατάθεσής τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενική Συνέλευσης.

 

Καβάλα, 28 Μαΐου  2010

Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑΣ

10 years, 3 months ago Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ