Menu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

K Ρ Ε . Κ Α   Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.»

ΑΜΑΕ 10826/06/Β/86/02

σε 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

ΠΕΡΝΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ. 25910/42406, FAX: 25910/41861

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.» με την από 23/7/2010 απόφασή του, καλεί τους μετόχους σε 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 6 Αυγούστου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η 2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 17 Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.

 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, μέσω του χειριστή τους, στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομισθούν οι αποδείξεις κατάθεσής τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 1ης Επαναληπτική Γενική Συνέλευσης.

 

Καβάλα, 23 Ιουλίου   2010

Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑΣ

10 years ago Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ