Menu

Επαναδιατύπωση Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Περιόδου 01/01/2010-31/03/2010

Η εταιρία ανακοινώνει ότι έγινε επαναδιατύπωση στα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1.2010-31.3.2010. Η επανδιατύπωση αφορά στην προσθήκη κονδυλίου στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων με τίτλο «Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» του οποίου τα ποσά είναι ταυτόσημα με το κονδύλιο «Κέρδη μετά από φόρους». Τα επαναδιατυπωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01/01/2010-31/03/2010 βρίσκονται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.kreka.gr.

8 years, 11 months ago Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επαναδιατύπωση Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Περιόδου 01/01/2010-31/03/2010