Menu

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 22α Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 51,684% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (3.682.586 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο . Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις, τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014. Θέμα 2ο . Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές προς στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/01/2015-31/12/2015. Θέμα 3ο . Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2014. Θέμα 4ο . Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ελεγκτική εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές A.E. με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη (ΑΜ/ΣΟΕΛ35961) και αναπληρωματικό τον Κο Παγώνη Ευάγγελο του Νικολάου (ΑΜ/ΣΟΕΛ14211) για τον έλεγχο της χρήσης 2015. Θέμα 5ο . Δε λήφθηκαν αποφάσεις.

3 years, 12 months ago Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης