Menu

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 4η Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 53,262% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (3.795.016 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών). Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις, τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Στο δεύτερο (2ο) Θέμα εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι  καταβληθείσες αμοιβές προς στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/01/2017-31/12/2017.

Στο τρίτο (3ο) Θέμα απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2016.

Στο τέταρτο (4ο) Θέμα εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ελεγκτική εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές A.E. με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου (ΑΜ/ΣΟΕΛ 10741) και αναπληρωματικό τον Κο Βλαχόπουλο Τιμόθεο του Θεοδώρου (ΑΜ/ΣΟΕΛ 30261) για τον έλεγχο της χρήσης 2017.

Στο πέμπτο (5ο) Θέμα εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η νέα επιτροπή ελέγχου με τους κάτωθι: 1. Ναούμ Δημόπουλος του Παναγιώτη, 2. Χρήστος Γιαννιώτης του Γεωργίου και 3. Ελευθέριος Τουμπεκτσής του Κωνσταντίνου.

Στο έκτο (6ο) Θέμα ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τις ενέργειες που έχουν γίνει με σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας καθώς και για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες για τη ρύθμιση του δανεισμού και αναλύθηκαν τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η εταιρία με σκοπό την εξάλειψη των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920.

Στο έβδομο (7ο) Θέμα δε λήφθηκαν αποφάσεις.

1 year, 9 months ago Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης