Menu

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 22α Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 52,595% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (3.747.541 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών). Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις, τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Στο δεύτερο (2Ο) Θέμα εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι  καταβληθείσες αμοιβές προς στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/01/2016-31/12/2016.

Στο τρίτο (3ο) Θέμα απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2015.

Στο τέταρτο (4ο) Θέμα εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ελεγκτική εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές A.E. με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου (ΑΜ/ΣΟΕΛ 10741) και αναπληρωματικό τον Κο Παγώνη Ευάγγελο του Νικολάου (ΑΜ/ΣΟΕΛ 14211) για τον έλεγχο της χρήσης 2016.

Η συζήτηση επί του κάτωθι θέματος αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

Θέμα 5ο: Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 5ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Ά Επαναληπτική Συνέλευση στις 4/7/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στην Πέρνη, στην έδρα της εταιρίας, σύμφωνα και με την από 24/5/2016 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της εταιρίας.

Στο έκτο (6ο) Θέμα εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, ως ακολούθως: Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας Εκτελεστικό μέλος, Κυριάκος Κιουτσούκουστας Εκτελεστικό μέλος, Ελευθέριος Κιουτσούκωστας Εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Σιαφάκας εκτελεστικό μέλος, Πρόδρομος Προδρομίδης μη εκτελεστικό μέλος, Χρήστος Γιαννιώτης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Ελευθέριος Τουμπεκτσής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Εκλέχθηκε, επίσης, ομόφωνα και παμψηφεί η εξής επιτροπή ελέγχου: 1. Πρόδρομος Προδρομίδης του Ανδρέα, 2. Χρήστος Γιαννιώτης του Γεωργίου και 3. Ελευθέριος Τουμπεκτσής του Κωνσταντίνου. Στο έβδομο (7ο) Θέμα δε λήφθηκαν αποφάσεις.

4 years, 1 month ago Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης