Menu

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 51,261% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (3.652.427 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο . Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τη χρήση 2009. Θέμα 2ο . Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσης 2009 Θέμα 3ο . Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2009. Θέμα 4ο . Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η εταιρία BAKERTILLY HELLAS A.E. για τους ελέγχους της χρήσης 2010. Θέμα 5ο Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι  καταβληθείσες αμοιβές προς στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2010-30/06/2011. Θέμα 6ο . Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως επιτροπή ελέγχου τους κάτωθι: 1. Αθανάσιος Οικονόμου, 2. Γεώργιος  Σιαφάκας και 3. Γεώργιος Σγουρός. Θέμα 8ο  Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920 μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50)  ανά μετοχή και ανώτατη τιμή δύο (2) ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 1 έτους και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων. Θέμα 9ο  Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικό πρόγραμμα του μέτρου 123 συνολικού προϋπολογισμού 162.024,58 ευρώ, σε περίπτωση που το ανωτέρω πρόγραμμα εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θέμα 10ο  Ανακοινώθηκε η πρόθεση της εταιρίας να επεκτείνει την υφιστάμενη  μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων παραγωγής βιοαερίου και βελτιωτικού εδάφους και να εγκαταστήσει αποθηκευτικούς χώρους  – ψυγεία για την προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων.  Το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δε συζητήθηκε λόγω έλλειψης της αυξημένης απαρτίας (2/3) που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και επ’ αυτού θα συγκληθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

10 years ago Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης