Menu

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 24η Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 49,922% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (3.557.060 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο . Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις, τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2010 έως 31/12/2010. Θέμα 2ο .  Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι  καταβληθείσες αμοιβές προς στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2011-30/06/2012. Θέμα 3ο . Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2010. Θέμα 4ο . Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ελεγκτική εταιρία BAKERTILLY HELLAS A.E. με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο Νιάρχο Βασίλειο του Αντωνίου (ΑΜ/ΣΟΕΛ30521) και αναπληρωματικό τον Κο Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη (ΑΜ/ΣΟΕΛ35961) για τον έλεγχο της χρήσης 2011. Θέμα 5ο . Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, ως ακολούθως: Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας Εκτελεστικό μέλος, Ντεγιάν Λάμκοβιτς Εκτελεστικό μέλος, Ελευθέριος Κιουτσούκωστας Εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Σιαφάκας εκτελεστικό μέλος, Αθανάσιος Οικονόμου μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Τσιμπούρλας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και Χρήστος Γιαννιώτης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Θέμα 6ο . Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως επιτροπή ελέγχου τους κάτωθι: 1. Αθανάσιος Οικονόμου, 2. Γεώργιος  Τσιμπούρλας και 3. Χρήστος Γιαννιώτης. Θέμα 7ο . Δε λήφθηκαν αποφάσεις

8 years ago Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης