Menu

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 25η Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 51,4% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (3.662.333 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο . Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις, τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011. Θέμα 2ο .  Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι  καταβληθείσες αμοιβές προς στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2012-30/06/2013. Θέμα 3ο . Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2011. Θέμα 4ο . Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ελεγκτική εταιρία BAKERTILLY HELLAS A.E. με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο Νιάρχο Βασίλειο του Αντωνίου (ΑΜ/ΣΟΕΛ30521) και αναπληρωματικό τον Κο Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη (ΑΜ/ΣΟΕΛ35961) για τον έλεγχο της χρήσης 2012. Θέμα 5ο . Δε λήφθηκαν αποφάσεις.

7 years ago Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης