Menu

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 25η Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 51,356% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (3.659.233 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο . Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις, τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012. Θέμα 2ο .  Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι  καταβληθείσες αμοιβές προς στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2013-30/06/2014. Θέμα 3ο . Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012. Θέμα 4ο . Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ελεγκτική εταιρία BAKERTILLY HELLAS A.E. με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο Νιάρχο Βασίλειο του Αντωνίου (ΑΜ/ΣΟΕΛ30521) και αναπληρωματικό τον Κο Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη (ΑΜ/ΣΟΕΛ35961) για τον έλεγχο της χρήσης 2013. Θέμα 5ο . Επικυρώθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η υπ’ αριθμόν 618/25.10.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία, ύστερα από παραίτηση του Δ/ντος Συμβούλου κ. Ντέγιαν Λάμκοβιτς έγινε αντικατάσταση αυτού από τον κ. Κυριάκο Κιουτσούκουστα ως Μέλος του Δ.Σ. και εγκρίθηκαν επίσης ομόφωνα και παμψηφεί όλες οι πράξεις του Δ.Σ. από την ημερομηνία παραίτησης και αντικατάστασης έως και σήμερα. Θέμα 6ο .  Αποφασίστηκε με ψήφους 3.659.233 ήτοι παμψηφεί η έγκριση της πώλησης ακινήτων της επί των οδών Αμύντα και Καράνου στην πόλη της Καβάλας στην ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. σε εύλογο χρονικό διάστημα και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να καθορίσει το χρόνο και το τίμημα πώλησης καθώς και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Θέμα 7ο . Δε λήφθηκαν αποφάσεις.

6 years, 7 months ago Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης