Menu

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

H ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2016, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016: Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015 και δημοσίευση στην Ιστοσελίδα της εταιρείας των ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης 2015 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την Εταιρία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθεί διανομή μερίσματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Οι οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kreka.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr την ίδια ημέρα.

3 years, 2 months ago Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ